Orddeling av bacteraemia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteraemia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bac-ter-aemia

Siste orddelinger av dette språket