Orddeling av bacteria

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteria? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bac-te-ria

Definisjon av bacteria:

1.
(microbiology) single-celled or noncellular spherical or spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that reproduce by fission
Important as pathogens and for biochemical properties Taxonomy is difficult Often considered to be plants

Synonym av bacteria:

noun bacterium, microorganism

Siste orddelinger av dette språket