Orddeling av bacteriology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteriology? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

bac-te-ri-ol-o-gy

Definisjon av bacteriology:

1.
The branch of medical science that studies bacteria in relation to disease

Synonym av bacteriology:

noun medicine, medical specialty

Siste orddelinger av dette språket