Orddeling av bacteriophage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteriophage? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bac-te-rio-phage

Synonym av bacteriophage:

noun phage, virus

Siste orddelinger av dette språket