Orddeling av bacteriostasis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteriostasis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bac-te-riosta-sis

Synonym av bacteriostasis:

nounorganic process, biological process

Siste orddelinger av dette språket