Orddeling av bacteriostat

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteriostat? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bac-te-rio-stat

Synonym av bacteriostat:

noun agent

Siste orddelinger av dette språket