Orddeling av bacteriostatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteriostatic? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

bac-te-rio-sta-t-ic

Synonym av bacteriostatic:

adjorganic process, biological process

Siste orddelinger av dette språket