Orddeling av bacteroid

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bacteroid? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bac-teroid

Synonym av bacteroid:

adj bacteroidal, bacterioidal, bacterioid, microorganism
noun bacteria, bacterium

Siste orddelinger av dette språket