Orddeling av baculovirus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baculovirus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bac-ulovirus

Siste orddelinger av dette språket