Orddeling av badinage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet badinage? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bad-i-nage

Definisjon av badinage:

1.
Frivolous banter

Synonym av badinage:

noun banter, raillery, give-and-take, backchat

Siste orddelinger av dette språket