Orddeling av badness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet badness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bad-ness

Definisjon av badness:

1.
That which is below standard or expectations as of ethics or decency
Take the bad with the good
2.
Used of the degree of something undesirable e.g. pain or weather
3.
An attribute of mischievous children

Synonym av badness:

noun bad, quality
noun severity, intensity, intensiveness
noun naughtiness, mischievousness, disobedience

Siste orddelinger av dette språket