Orddeling av bagatelle

Prøver du å orddele bagatelle? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bagatelle

Definisjon av bagatelle:

1.
A light piece of music for piano
2.
Something of little value or significance
3.
A table game in which short cues are used to knock balls into holes that are guarded by wooden pegs
Penalties are incurred if the pegs are knocked over

Synonym av bagatelle:

nounmusical composition, opus, composition, piece, piece of music
noun fluff, frippery, frivolity, triviality, trivia, trifle, small beer
nounbar billiards, table game

Siste orddelinger av dette språket