Orddeling av bagful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bagful? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bag-ful

Definisjon av bagful:

1.
The quantity that a bag will hold
He ate a large bag of popcorn

Synonym av bagful:

noun bag, containerful

Siste orddelinger av dette språket