Orddeling av bagged

Prøver du å orddele bagged? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bagged

Definisjon av bagged:

1.
Capture or kill, as in hunting
Bag a few pheasants
2.
Hang loosely, like an empty bag
3.
Bulge out
Form a bulge outward, or be so full as to appear to bulge
4.
Take unlawfully
5.
Put into a bag
The supermarket clerk bagged the groceries

Siste orddelinger av dette språket