Orddeling av bagpipe

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bagpipe? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bag-pipe

Definisjon av bagpipe:

1.
A tubular wind instrument
The player blows air into a bag and squeezes it out through the drone

Synonym av bagpipe:

noun pipes, wind instrument, wind

Siste orddelinger av dette språket