Orddeling av bailey

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bailey? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bai-ley

Definisjon av bailey:

1.
United States singer (1918-1990)
2.
English lexicographer who was the first to treat etymology consistently
His work was used as a reference by Samuel Johnson (died in 1742)
3.
The outer courtyard of a castle
4.
The outer defensive wall that surrounds the outer courtyard of a castle

Synonym av bailey:

noun Bailey, Pearl Bailey, Pearl Mae Bailey, singer, vocalist, vocalizer, vocaliser
noun Bailey, Nathan Bailey, Nathaniel Bailey, lexicographer, lexicologist
noun court, courtyard
noun rampart, bulwark, wall

Siste orddelinger av dette språket