Orddeling av bailiwick

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bailiwick? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

baili-wick

Definisjon av bailiwick:

1.
The area over which a bailiff has jurisdiction
2.
A branch of knowledge
In what discipline is his doctorate? Teachers should be well trained in their subject Anthropology is the study of human beings

Synonym av bailiwick:

noun jurisdiction
noun discipline, subject, subject area, subject field, field, field of study, study, branch of knowledge, knowledge domain, knowledge base

Siste orddelinger av dette språket