Orddeling av baize

Prøver du å orddele baize? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

baize

Definisjon av baize:

1.
A bright green fabric napped to resemble felt
Used to cover gaming tables

Synonym av baize:

noun fabric, cloth, material, textile

Siste orddelinger av dette språket