Orddeling av bake

Prøver du å orddele bake? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bake

Definisjon av bake:

1.
Cook and make edible by putting in a hot oven
Bake the potatoes
2.
Prepare with dry heat in an oven
Bake a cake
3.
Heat by a natural force
The sun broils the valley in the summer
4.
Be very hot, due to hot weather or exposure to the sun
The town was broiling in the sun The tourists were baking in the heat

Synonym av bake:

verb cook
verbcreate from raw material, create from raw stuff
verb broil, heat, heat up

Siste orddelinger av dette språket