Orddeling av baking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baking? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bak-ing

Definisjon av baking:

1.
Making bread or cake or pastry etc.
2.
Cooking by dry heat in an oven
3.
As hot as if in an oven

Synonym av baking:

adjbaking hot, hot
nouncreating from raw materials
noun cooking, cookery, preparation

Siste orddelinger av dette språket