Orddeling av balaclava

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balaclava? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

bal-a-cla-va

Synonym av balaclava:

nounbalaclava helmet, cap

Siste orddelinger av dette språket