Orddeling av balalaika

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balalaika? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-alai-ka

Synonym av balalaika:

noun chordophone

Siste orddelinger av dette språket