Orddeling av balancing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balancing? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-anc-ing

Definisjon av balancing:

1.
Getting two things to correspond
The reconciliation of his checkbook and the bank statement

Synonym av balancing:

noun reconciliation, equalization, equalisation, leveling

Siste orddelinger av dette språket