Orddeling av balanitis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balanitis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-ani-tis

Synonym av balanitis:

noun inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket