Orddeling av baldness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baldness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bald-ness

Definisjon av baldness:

1.
The condition of having no hair on the top of the head

Synonym av baldness:

noun phalacrosis, hairlessness, depilation

Siste orddelinger av dette språket