Orddeling av balefulness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balefulness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bale-ful-ness

Synonym av balefulness:

noun maleficence, mischief, evil, evilness

Siste orddelinger av dette språket