Orddeling av ballad

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballad? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bal-lad

Definisjon av ballad:

1.
A narrative song with a recurrent refrain
2.
A narrative poem of popular origin

Synonym av ballad:

noun lay, song
noun lay, poem, verse form

Siste orddelinger av dette språket