Orddeling av ballet

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballet? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bal-let

Definisjon av ballet:

1.
A theatrical representation of a story that is performed to music by trained dancers
2.
Music written for a ballet

Synonym av ballet:

nounconcert dance, stage dancing, choreography
noun music

Siste orddelinger av dette språket