Orddeling av ballgame

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballgame? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ball-game

Synonym av ballgame:

nounnew ballgame, situation, state of affairs
nounball game, field game

Siste orddelinger av dette språket