Orddeling av ballistically

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballistically? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

bal-lis-ti-cal-ly

Siste orddelinger av dette språket