Orddeling av ballistics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballistics? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-lis-tics

Definisjon av ballistics:

1.
The trajectory of an object in free flight
2.
The science of flight dynamics
3.
Relating to or characteristic of the motion of objects moving under their own momentum and the force of gravity
Ballistic missile

Synonym av ballistics:

nounballistic trajectory, trajectory, flight
noun dynamics, kinetics

Siste orddelinger av dette språket