Orddeling av balloonist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balloonist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-loon-ist

Definisjon av balloonist:

1.
Someone who flies a balloon

Synonym av balloonist:

nounskilled worker, trained worker

Siste orddelinger av dette språket