Orddeling av ballot

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ballot? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bal-lot

Definisjon av ballot:

1.
A document listing the alternatives that is used in voting
2.
A choice that is made by counting the number of people in favor of each alternative
There were only 17 votes in favor of the motion They allowed just one vote per person
3.
Vote by ballot
The voters were balloting in this state

Synonym av ballot:

noun document, written document, papers
noun vote, voting, balloting, choice, selection, option, pick
verb vote

Siste orddelinger av dette språket