Orddeling av balloter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balloter? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

bal-lot-er

Siste orddelinger av dette språket