Orddeling av balmoral

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balmoral? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bal-moral

Definisjon av balmoral:

1.
A sturdy laced walking shoe
2.
A brimless dark blue Scottish cap with a flat top and a plume on one side

Synonym av balmoral:

noun shoe
noun Balmoral, bluebonnet, cap

Siste orddelinger av dette språket