Orddeling av balsa

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet balsa? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bal-sa

Definisjon av balsa:

1.
Strong lightweight wood of the balsa tree used especially for floats
2.
Forest tree of lowland Central America having a strong very light wood
Used for making floats and rafts and in crafts

Synonym av balsa:

nounbalsa wood, wood
nounOchroma lagopus, angiospermous tree, flowering tree

Siste orddelinger av dette språket