Orddeling av bamboo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bamboo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bam-boo

Definisjon av bamboo:

1.
The hard woody stems of bamboo plants
Used in construction and crafts and fishing poles
2.
Woody tropical grass having hollow woody stems
Mature canes used for construction and furniture

Synonym av bamboo:

noun wood
noungramineous plant, graminaceous plant

Siste orddelinger av dette språket