Orddeling av banality

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banality? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ba-nal-i-ty

Definisjon av banality:

1.
A trite or obvious remark

Synonym av banality:

noun platitude, cliche, commonplace, bromide, remark, comment, truism

Siste orddelinger av dette språket