Orddeling av banana

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banana? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ba-nana

Definisjon av banana:

1.
Any of several tropical and subtropical treelike herbs of the genus Musa having a terminal crown of large entire leaves and usually bearing hanging clusters of elongated fruits
2.
Elongated crescent-shaped yellow fruit with soft sweet flesh

Synonym av banana:

nounbanana tree, herb, herbaceous plant
nounedible fruit

Siste orddelinger av dette språket