Orddeling av bananaquit

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bananaquit? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ba-nanaquit

Siste orddelinger av dette språket