Orddeling av banausic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banausic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ba-nau-sic

Definisjon av banausic:

1.
(formal) ordinary and not refined
He felt contempt for all banausic occupations

Synonym av banausic:

adj ordinary

Siste orddelinger av dette språket