Orddeling av banditry

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banditry? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ban-dit-ry

Definisjon av banditry:

1.
The practice of plundering in gangs

Synonym av banditry:

noun plundering, pillage, pillaging

Siste orddelinger av dette språket