Orddeling av bandoleer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bandoleer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-doleer

Synonym av bandoleer:

noun bandolier, cartridge belt

Siste orddelinger av dette språket