Orddeling av bandwagon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bandwagon? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

band-wag-on

Definisjon av bandwagon:

1.
A popular trend that attracts growing support
When they saw how things were going everybody jumped on the bandwagon
2.
A large ornate wagon for carrying a musical band
The gaudy bandwagon led the circus parade

Synonym av bandwagon:

noun vogue, trend, style
noun wagon, waggon

Siste orddelinger av dette språket