Orddeling av bandy

Prøver du å orddele bandy? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bandy

Definisjon av bandy:

1.
Toss or strike a ball back and forth
2.
Exchange blows
3.
Discuss lightly
We bandied around these difficult questions
4.
Have legs that curve outward at the knees

Synonym av bandy:

adj bandy-legged, bowed, bowleg, bowlegged, unfit
verb play
verb fight, struggle
verbkick around, hash out, discuss, talk over

Siste orddelinger av dette språket