Orddeling av bandy-legged

Prøver du å orddele bandy-legged? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

bandy-legged

Synonym av bandy-legged:

adj bandy, bowed, bowleg, bowlegged, unfit

Siste orddelinger av dette språket