Orddeling av baneful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet baneful? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bane-ful

Definisjon av baneful:

1.
Exceedingly harmful
2.
Deadly or sinister
The Florida eagles have a fierce baleful look

Synonym av baneful:

adj deadly, pernicious, pestilent, noxious, harmful
adj baleful, maleficent

Siste orddelinger av dette språket