Orddeling av bangle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet bangle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-gle

Definisjon av bangle:

1.
Jewelry worn around the wrist for decoration
2.
Cheap showy jewelry or ornament on clothing

Synonym av bangle:

noun bracelet, jewelry, jewellery
noun bauble, gaud, gewgaw, novelty, fallal, trinket, adornment

Siste orddelinger av dette språket