Orddeling av banish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-ish

Definisjon av banish:

1.
Expel from a community or group
2.
Ban from a place of residence, as for punishment
3.
Expel, as if by official decree
He was banished from his own country
4.
Drive away
Banish bad thoughts Banish gloom

Synonym av banish:

verb ban, ostracize, ostracise, shun, cast out, blackball, expel, throw out, kick out
verb ban, expel, throw out, kick out
verb relegate, bar, expel, throw out, kick out
verbchase away, drive out, turn back, drive away, dispel, drive off, run off

Siste orddelinger av dette språket