Orddeling av banner

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet banner? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ban-ner

Definisjon av banner:

1.
Long strip of cloth or paper used for decoration or advertising
2.
A newspaper headline that runs across the full page
3.
Any distinctive flag
4.
Unusually good
Outstanding A banner year for the company

Synonym av banner:

adj superior
noun streamer, flag
noun streamer, headline, newspaper headline

Siste orddelinger av dette språket